Corespondenţă Comercială în Limba Engleză

Managementul Afacerilor Internaţionale

Marketing Internaţional

Pieţe Internaţionale de Capital

Politici Comerciale

ORGANIZAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE